jueves, 29 de enero de 2015

Círculo cromático (CE:14/15)

Adrián Galiano. IES García Lorca, Algeciras (1ºD). Témperas sobre lámina A4.
Curso Escolar:14/15
Marco Melgar. IES García Lorca, Algeciras (1ºD). Témperas sobre lámina A4.
Curso Escolar:14/15
Daniel Corrales. IES García Lorca, Algeciras (1ºD). Témperas sobre lámina A4.
Curso Escolar:14/15
José Abel García. IES García Lorca, Algeciras (2ºD). Témperas sobre lámina A4.
Curso Escolar:14/15